Aktiviteter i Skjerstad og Misvær

Her kan du få en oversikt over aktiviteter som Bodø kommune tilbyr sine innbyggere i Skjerstad.

aktiviteter

Friskliv Senior med instruktør Sølvi Hole Estensen

Egenorganiserte treninger (sort skrift) har frivillige instruktører