Frisklivssentralen i Bodø kommune

articleimage

Frisklivssentralen bidrar til at dine ansatte unngår sykemelding, eller at de kommer seg raskere tilbake i jobb.

Et forebyggende tiltak for å redusere sykefraværet

Frisklivssentralen i Bodø kommune er et tilbud som gir mulighet til å lære om sunne livsstilsvalg med fokus på fysisk trening, kostholds- og røykevaner. 

 

Målgruppe
Voksne i alder fra 18 til 67, som står i fare for, eller relativt nylig har utviklet livsstilsrealtert sykdom.

 

Henvisende instans
Alt helsepersonell i Bodø kommune kan henvise til oss, man kan også ta direkte kontakt med oss. Tilbudet regnes derfor som behandling på linje med legehenvisninger. Kontinuerlig dialog mellom Frisklivssentralen og fastlege ender i sluttrapport rundt den enkelte. 


 

Frisklivssentralens tilbud
Deltaker må før oppstart underskrive samarbeidskontrakt som sier noe om at fravær på mer enn 20% uten gyldig grunn fører til bortfall av tilbud.

Ved behov kan arbeidsgiver motta Frisklivssentralens brosjyre, samt kopi av samarbeidskontrakt og sluttrapport (etter avtale med deltager).

  • Frisklivssamtalen med kartlegging av individuelle behov og målsettinger
  • 1 times trening i gruppe to ganger i uka
  • Veiledning som omhandler fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt og endringsprosesser
  • Forpliktende samarbeidskontrakt mellom deg og Frisklivssentralen
  • Deltageren vil bli fulgt opp av oss i ett år. TIlbudet om minimum tre måneder, maks ni måneder Frisklivstrening. Minimum tre av tolv måneder skal bestå av egentrening. 

Se for mer info om tilbudet.

For nærmere opplysninger

 Pris: kr 400,- for intensiv oppfølging i 3 måneder