Fjelltrim

Fjelltrimmen i Skjerstad starter 1.juni og avslutter 1.oktober. Den består av 10 fjelltrimturer.

Bli med på flotte turer i området rundt Skjerstad og Misvær. Fjelltrimmen består av 10 turer der minst 5 av turene er lette turer. Hvert år legges det til noen nye topper, og så er det noen gjengangere, den mest krevende turen er Lurfjelltind.Her har vi fellestur hvert år i august, dette vil vi informere om på forhånd. 

Trimkassene inneholder turbok og klippetang for å registrere hver tur.

 Det legges ut konvolutt med kart og beskrivelse av turene på servicetorget og butikkene på Skjerstad og Misvær. Det vil også bli lagt ut her på hjemmesiden til Frisklivssentralen.

 

Skjevlfjellet