For deltakere

articleimage

Nyttig info til deg som ønsker å bli deltaker i Frisklivssentralen.

Hvem kan delta i Frisklivssentralen (Frisklivsresept)

Voksne i alderen 18-67 år, som:

  • Står i fare for, eller relativt nylig har utviklet livsstilsrealtert sykdom.
  • Ønsker hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet, og finne fram til varig fysisk aktivitetstilbud.
  • Kan delta i gruppe.
  • Beveger seg uten ganghjelpemidler.

 

 Innhold i Frisklivsresepten

  • Frisklivssamtalen med kartlegging av individuelle behov og målsettinger.
  • 1 times trening i gruppe to ganger i uka.
  • Veiledning som omhandler fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt og endringsprosesser.
  • Temamøter èn gang i måneden.
  • Forpliktende samarbeidskontrakt mellom deg og Frisklivssentralen.

 

 

All helsepersonell kan henvise til oss, eller ta kontakt selv.

Pris: kr 400,- for 3 måneder