For deltakere

articleimage

Nyttig info til deg som ønsker å bli deltaker i Frisklivssentralen.

Hvem kan delta i Frisklivssentralen (Frisklivsresept)

Voksne i alderen 18-67 år, som:

  • står i fare for, eller relativt nylig har utviklet livsstilsrealtert sykdom
  • ønsker hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet, og finne fram til varig fysisk aktivitetstilbud
  • kan delta i gruppe
  • beveger seg uten ganghjelpemidler

 

 Innhold i Frisklivssentralen

  • Frisklivssamtalen med kartlegging av individuelle behov og målsettinger
  • 1-2 timers trening i gruppe to ganger i uka
  • Veiledning som omhandler fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt og endringsprosesser
  • Forpliktende samarbeidskontrakt mellom deg og Frisklivssentralen

 

 

All helsepersonell kan henvise til oss, eller ta kontakt selv.

Pris: kr 400,- for 3 måneder