Du er her:

Friskliv Ung

articleimage

Et tilbud for barn med overvekt og deres foresatte. Målsetningen er å fremme varige endringer av levevaner.

Et gruppetilbud for barn i 2. til 4. klasse (med foresatte), i første omgang begrenset til 8-10 deltagere. Kriterer for å delta er at barnet har en iso-KMI på 25, uten tilleggskriterier, og at begge foreldrene er motivert til å delta. 

Ett års oppfølging (følger skoleåret). For foreldre/foresatte vil det være totalt åtte temamøter på ettermiddagstid. Barnegruppen møtes til aktivitet en gang i uken. Det forutsettes at barnet har en aktivitet på ettermiddagstid, eller finner et alternativ i løpet av det første halve året. I løpet av året er det lagt opp til seks individuelle samtaler. Etter ett år følges familiene opp av skolehelsesøster etter avtale. Målsettningen er å fremme varige endringer av levevaner.

Tilbudet er gratis, men grunnet begrenset antall plasser i gruppen kan ikke deltagelse i gruppen garanteres.

Alle som er interessert i å høre med om tilbudet, har spørsmål eller ønsker å melde seg på, kan ta direkte kontakt med helsesøster på barnets skole. Helsesøster og fastlege kan henvise. Barnet må til konsultasjon hos fastlege før oppstart. 

Tilbudet er et samarbeid i Bodø kommune ved Helsesøster- og jordmortjenesten, Ergoterapi- og fysioterapitjenesten i Barne og familieenheten og Frisklivssentralen.

sykkeltur