Du er her:

Friskliv Ung

articleimage

Dette er et tilbud for barn med overvekt og deres foreldre / foresatte. Målsetningen er å fremme varige endringer av levevaner.

Prosjektet hadde oppstart med den første gruppen i april 2016. En ny gruppe kommer til å starte opp høsten 2017, påmeldingen til denne gruppen har startet opp. Ta kontakt med helsesøster på skolen til barnet for informasjon og søknadsskjema.

 

Dette er et gruppetilbud for barn som går i 2. til 4. klasse (med foreldre/foresatte), i første omgang begrenset til 8-10 deltagere. Kriterer for å delta er at barnet har en iso-KMI på 25, uten tilleggskriterier, og at begge foreldrene er motivert til å delta. 

Oppfølging i 1 år (vi følger skoleåret), med gruppetrening for barnegruppa. For foreldregruppen vil det være totalt åtte temamøter på ettermiddagstid. Familiene vil bli tilbudt individuelle samtaler med skolehelsesøster utover dette. Etter ett år følges familiene opp av skolehelsesøster etter avtale. Målsettningen er å fremme varige endringer av levevaner.

Barnegruppen møtes til aktivitet en gang i uken. Det forutsettes at barnet har en aktivitet på ettermiddagstid, eller finner et alternativ i løpet av det første halve året. 

 

Tilbudet er gratis, men grunnet begrenset antall plasser i gruppen kan ikke deltagelse i gruppen garanteres.

 

Alle som er interessert i å høre med om tilbudet, har spørsmål eller ønsker å melde seg på, kan ta direkte kontakt med helsesøster på barnets skole. Helsesøster og fastlege kan henvise. Barnet må til konsultasjon hos fastlege før oppstart. 

 

Dette er et samarbeidsprosjekt i Bodø kommune ved Helsesøster- og jordmortjenesten, Ergoterapi- og fysioterapitjenesten i Barne og familieenheten og Frisklivssentralen.

sykkeltur