Bedre helse gjennom sunne valg

articleimage

Frisklivsresepten er et tilbud for deg som ønsker å lære om sunne livsstilsvalg og fysisk aktivitet.

Frisklivssentralen i Bodø kommune er et tilbud som gir mulighet til å lære om sunne livsstilsvalg.

 

  • Her vil det være fokus på fysisk aktivitet, kostholds- og røykevaner.
  • Du vil bli fulgt opp i en læringsprosess, der vi både skal ha individuelle samtaler, fysisk aktivitet i gruppe, og veiledning rundt livsstilsvalg.
  • Gruppetrening: Du får tilbud om å delta i minimum tre, maks ni måneder på Frisklivstrening. Minimum tre (av tolv) måneder skal bestå av egentrening.

 

Individuell oppfølging i form av helsesamtale hver tredje måned i til sammen tolv måneder.
Det utarbeides en plan hver tredje måned som omhandler mål om endring av fysisk aktivitet,
kosthold- og eventuelt tobakksvaner. Mer konkret om tilbudets innhold beskrives under:

 

Pris: kr 400,- for 3 måneder