Frisklivsresept

articleimage

Frisklivssentralen veileder og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn og alkohol. Tilbudet består av individuelle samtaler, temamøter og gruppetrening.

Deltakere henvises til ett års oppfølging som innebærer:

  • Individuelle helsesamtaler hver tredje måned i ett år. Det utarbeides en plan som omhandler mål om endring av levevaner og gjøres enkle tester på kondisjon og styrke, samt subjektiv måling av selvopplevd helse.
  • Tre måneders treningsperioder i gruppe med styrke- og kondisjonstrening (inne og ute) to ganger per uke. Treningen er en arena for læring og mestring. Henvist deltaker avgjør i samråd med Frisklivssentralen om deltakelse på treningsgrupper skal foregå 3, 6, eller 9 måneder i løpet av året.
  • Temamøter arrangeres i treningstiden en gang pr. mnd. Møtene tar for seg prosessen rundt endring av levevaner.
  • Prøvetimer arrangeres i treningstiden en gang per mnd. Dette er en introduksjon av eksisterende aktivitetstilbud i Bodø.
  • Målgruppen er voksne i alderen 18-67 år som står i fare for, eller relativt nylig har utviklet livsstilsrelatert sykdom. Deltaker må ønske å gjøre en endring, og kunne delta i gruppe på dagtid to ganger i uka. På sikt er målet å bli selvstendig og oppnå varig endring. 
  • Henvisning: Fastlege, og annet helsepersonell kan henvise, eller man kan ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.
  • Pris: kr. 400 for 3 måneders trening.