Fysisk aktivitet

articleimage

Gode tips til hvordan du bli mer fysisk aktiv i hverdagen

 • Bestem deg
 • Konkretiser uvanene du vil forandre
 • Sett av tid
 • Hold avtalen om fysisk aktivitet på lik linje med andre viktige avtaler.
 • Gi fysisk aktivitet økt betydning
 • Tenk gjennom hvorfor du har lyst til å bevege deg. Hent det fram når du planlegger dagen.
 • Fortell andre om planen din
 • Snakk med familie og venner om at du har bestemt deg for å komme i gang. Be gjerne om deres hjelp til å gjennomføre planen.

 

Start med en aktivitet du trives med
«Dørstokkmila» kan være tyngst, bruk krefter på å komme over denne. Etter hvert går det lettere.  

 

Vær tålmodig
Det tar tid å etablere og bli fortrolig med nye vaner. Etter tre mnd med regelmessig fysisk aktivitet er formen bedre, og de fleste vil føle økt overskudd. Etter ett år med regelmessig fysisk aktivitet er det meget sannsynlig at du fortsetter.

Lag en plan du kan lykkes med. Sett deg mål det er sannsynlig at du når. Ambisjoner om å komme i gang med fysisk aktivitet kan forhindres av et ønske om å gjøre mye på kort tid.

 

Helsegevinster av en fysisk aktiv livsstil

Fysisk aktivitet er et vidt begrep som omfatter for eksempel lek, friluftsliv, idrett, mosjon, trening, trim, kroppsøving og fysisk arbeid. Alle aktiviteter hvor du beveger deg i hverdagen og bruker kroppen er fysisk aktivitet.

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling og har en forebyggende effekt mot en rekke sykdommer. Å være fysisk aktiv gir også økt overskudd, virker positivt på humøret, og er en fin mulighet til sosialt samvær.

Personer som i utgangspunktet har et lavt fysisk aktivitetsnivå, vil få store helsegevinster i form av redusert sykdomsrisiko, bedret livskvalitet og økt funksjonsdyktighet. Fysisk aktivitet viktig i alle aldre.

 

Anbefalinger fra helsediriktoratet

 • Voksne anbefales å være fysisk aktive med moderat intensitet minst 30 minutter hver dag
 • Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, for eksempel 3x10 minutt eller 2 ganger et kvarter
 • Eksempler på aktivitet er rask gange og dans eller andre aktiviteter som er litt anstrengende og hvor du blir andpusten

En økning i aktivitetsnivået utover en halvtimes moderat fysisk aktivitet gir ytterligere helsegevinst. Det er aldri for sent å starte med fysisk aktivitet.

Mer info på helsenorge.no