Kurs hos Frisklivssentralen

articleimage

30. januar starter vi opp et nytt kurstilbud i Frisklivssentralen, Søvnkurs. Dette kurset er for deg som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Påmeldingsfrist 15. januar.

Hos Frisklivssentralen kan du delta på følgende kurs, vi annonserer i godt tid før kursstart på vår hjemmeside, Bodø kommunes hjemmeside, facebook og evt annonse i avisen. 

 

Bra mat-kurs

Kurset Bra Mat for bedre helse skal motivere, hjelpe og støtte deltakerne til å gjøre positive forandringer i kostholdet basert på prinsippene for endringsfokusert veiledning. Mottoet er ”små skritt – store forbedringer”.

 

Røykesluttkurs

Frisklivssentralen kan gi deg hjelp til snus- og røykeslutt gjennom individuell veiledning og snus-og røykesluttkurs.

 

Søvnkurs

Kurset er for personer som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Kurset er undervisningsbasert med frivillig egenaktivitet i og mellom samlingene.

 

 

 

 • bra mat

  Bra Mat-kurs høst 2017

  Kurset Bra Mat for bedre helse skal motivere, hjelpe og støtte deltakerne til å gjøre positive forandringer i kostholdet basert på prinsippene for endringsfokusert veiledning. Mottoet er ”små skritt – store forbedringer”.

 • søvn

  Strever du med søvnen?

  Opplever du at du får for lite søvn? Er du uopplagt i løpet av dagen? Frisklivssentralen starter opp søvnkurs 30. januar. Påmeldingsfrist 15. januar

 • røykestopp

  Snus- og røykesluttkurs

  9. januar starter vi opp kurs for deg som ønsker å slutte med snus eller røyk. Eneste forutsetning for å delta på kurset er at du har et snev av lyst til å stumpe røyken eller kaste snusen. Påmeldingsfrist 16. desember.