Du er her:

articleimage

Om Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Bodø kommune er et tilbud som gir mulighet til å lære om sunne livsstilvalg med fokus på fysisk aktivitet,  kostholds- og røykevaner.

Vi har ulike tilbud innad i frisklivssentralen:
 


Frisklivssresepten:

Målgruppe er voksne i alderen 18-67 år som står i fare for, eller relativt nylig har utviklet livsstilrelatert sykdom.
Henvisende instans er alt helsepersonell. Henvisning finner du her.
Deltager kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen!

 

Aktivitets grupper (uten resept):

Åpne grupper, noen med og noen uten påmelding (se beskrivelse på planen). Oversikt over aktivitetsplan finner du her.
Andre aktivitetsgrupper som gjennomføres i samarbeid med frisklivssentralen, er merket egenorganiserte aktiviteter på aktivitetsplanen. 


 

Friskliv Ung:

Dette tilbudet gjennomføres i samarbeid med Ergo-Fysioterapitjenesten for barn, Jordmor og Helsesøstertjenesten i kommunen. Det fungerer som et lærings- og mestringstilbud for barn med overvekt og deres foreldre/foresatte. I første omgang er dette et tilbud for dem mellom 9-11 år.

 

 

Ønsker du å bli deltager kan du lese mer om hvert enkelt tilbud eller ta kontakt. Er du arbeidsgiver kan du lese mer under Er du arbeidsgiver?
 
Ta kontakt med oss for spørsmål