Pulsmåling

Pulsmåling uten klokke, utregning av makspuls og prosent av maks.

Intervalltrening er en effektiv treningsform for å øke kondisjonen (eller mer spesifikt, økt maksimalt oksygenopptak, VO2-max).

I arbeidsperiodene skal intensiteten ligge på 85-90% av makspuls. I pausene skal pulsen ned til ca. 70 % av makspuls. Kan du kun si noen få ord av gangen og ikke stivner i muskulaturen ligger du på 85-90% av makspuls. I den aktive pausen skal du ned til "snakketempo", du skal klare å snakke i hele setninger.

Det er viktig at du ikke stopper opp i pausen, men fortsetter i rolig tempo. På den måten kvitter muskelene seg mer effektivt med melkesyre, og du er i stand til å gjennomføre neste intervall på samme intensitet. 

Dersom du ikke bruker pulsklokke vil Borgs skala være et godt verktøy for å finne riktig intensitet. I løpet av intervallene bør du ligge på ca. 17 og i de aktive pausene på ca. 11.

Måling av makspuls
Du trenger pulsklokke og en motbakke eller tredemølle. 

 

  • Oppvarming 10 min
  • 4 intervaller x 4 minutter med 3 minutter aktiv pause mellom hvert drag. (Borgsskala ca. 17 i intervallene og ca. 11 i pausene.)
  • 10 minutter med rolig gange/jogging til slutt. 

borgs skala

For best mulig gjennomføring utføres intervallene på mølle med minimum 5 % stigning. Du skal ha samme hastighet på alle de fire dragene. Legg til 15 slag på høyeste målte pulsverdi i løpet av økten og du finner tilnærmet din makspuls. 

 

Makspuls = Høyeste målt puls på intervalløkten + 15 slag. (Kilde: Hoff & Helgerud)

 

Hvilepuls kan være et mål på din kondisjon. Er hvilepulsen redusert har din utholdenhet økt. Måling av hvilepuls gjøres på morgenen før du står opp av sengen. Bruker du blodtrykksenkende medisin vil pulsen din være lavere enn normalt.

For å måle pulsen plasserer du to fingre på siden av halsen eller på tommelfingersiden på underarmen. Tell antall pulsslag i 15 sekunder og gang dette med 4.