Du er her:

Resultater

articleimage

Tredemølletestene gir gode resultater

Resultatene er gode for deltakere som har gjennomført ett års tilbud. De første testene på deltakere som avsluttet tilbudet for ett år siden lover også bra.

For de første deltakerne som i 2011 hadde gjennomført ett års tilbud gikk gjennomsnittspulsen på 10 min gåtest på tredemølle i snitt gått ned med 8 pulsslag. Det vil si 8 år yngre i fysiologisk alder (antatt fysiologisk alder ved oppstart vites ikke). Selvopplevd helsetilstand ble samtidig vurdert høyere enn ved oppstart.

For deltakere som i 2012  hadde avsluttet ett års tilbud gikk gjennomsnittspulsen ned med 9 pulsslag. Selvopplevd helsetilstand ble også her vurdert høyere enn ved oppstart. Trenden er at de som følger tilbudet i mer enn et halvt år har best effekt.

Lang oppfølging er svært viktig for å kunne endre vaner til en mer fysisk aktiv livsstil.

Retest ett år etter avsluttet deltakelse desember 2012
Tre av Frisklivssentralens ti første deltakere sa seg villig til å ta retest på tredemølla, ett år etter avsluttet deltakelse. Gjennomsnittspulsen hadde gått ned med hele 21 pulsslag på to år. De har altså blitt 21 år yngre i fysiologisk alder. Selvopplevd helsetilstand ble vurder høyere enn ved oppstart.

Hvert vunnet leveår ble av Helsedirektoratet i 2007 verdsatt til kr 350 000,-. Vedlikehold av resultatene vil ha stor samfunnsøkonomisk gevinst bare ved at tre av ti får til livsstilsendringer.