Snus- og røykeslutt

Har du et snev av lyst til å kaste snusen eller stumpe røyken? Du kan få hjelp flere steder.

Ved tilstrekkelig antall deltagere arrangerer frisklivssentralen snus- og røykesluttkurs kurs årlig. Ta kontakt med oss om du ønske å delta på et kurs, eller få individuell veiledning.

Du kan også få hjelp til snus- eller røykeslutt via Helsedirektoratets elektroniske støttetjenester. "Slutta" finnes på Facebook, internett og som App

 

røykeslutt

 

Trykk på bildet å se hvilke helsegevinster du får kort tid etter røykeslutt

 

 

articleimage