Røykesluttkurs arrangeres årlig

Ved tilstrekkelig antall deltagere arrangerer frisklivssentralen røykesluttkurs årlig.

Ta kontakt med oss om du ønske å delta på et røykesluttkurs

Du kan også gå inn på den gratis interaktive nettsiden slutta.no  eller på Røyketelefonen for å få hjelp til å stumpe røyken.


Helsedirektoratet har også utviklet "Slutta" – som er en gratis app for snus- og røykeslutt

 

røykeslutt

Trykk på bildet å se hvilke helsegevinster du får kort tid etter røykeslutt

 

                                

articleimage