Du er her:

Kurs i Mestring av Depresjon (KiD)

KiD er et kognitivt basert kurs for voksne over 20 år som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.

VIlla Vekst kjører kurs i depresjonsmestring, les mer om deres kurs og se når neste kurs starter.

VIlla vekst

 

Kurs i depresjonsmestring

Kurset er effektivt ved mild/moderat depresjon og er basert på kognitiv atferdsteori som er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon. Kurs som tiltak er godt dokumentert som effektivt, på linje med individuell kognitiv terapi. Kurset kan gis alene, tilbys som en modul av flere tiltak, eller som tillegg til medikamentell behandling.

 

Noen vanlige tegn på depresjon:

 • Nedstemthet
 • Fravær av glede
 • Tap av energi
 • Mindre kontakt med andre
 • Tanker om skyld og verdiløshet
 • Søvnproblemer
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker

 

Målet med kurset:                                                                            

 • Forkorte varighet av depresjon
 • Redusere intensitet av symptomer på depresjon
 • Gjenvinne funksjon
 • Forebygge nye episoder med depresjon

 

Kursinnhold:

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen i tanker skaper en negativ tanke-  og følelsessirkel, som igjen fører til mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet.   Kognitiv atferdsterapi retter seg mot å endre negative tanker – og atferdsmønstre som bidrar til nedstemtheten.  På kurset lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet. Kurset krever stor egeninnsats.