Elektroniske skjema

Bodø kommune har flere tjenester som behandles elektronisk, og tilbudet utvides stadig. Her finner du de områdene som tilbyr elektroniske søknadsskjema per nå. Vi anbefaler å ta med nødvendig påloggingsinformasjon til BankID, MinID e.l hvis du møter opp i servicetorget og skal søke via våre kundepcer.

Her finner du link til Frisklivssentralens elektroniske skjema på Bodø Kommunes hjemmeside. 

 

Skjemaene skal bare fylles ut av deltakere som har fått innvilget tilbud hos oss i Frisklivssentralen.

Dette er ikke et henvisningsskjema. Ønsker du å delta på et eller flere av våre tilbud, eller vil vite mer om våre tilbud. Ta kontakt gjennom å sende henvisningsskjema, tlf 75 55 43 00 eller epost: post.fls@bodo.kommune.no

 

Det vil stå i innkallelsen din hvilket skjema du skal fylle ut før du kommer til samtale:

 

Friskliv oppstart, klikk her!

Friskliv fullført, klikk her!