Frisklivssentralen i Bodø kommune

articleimage

Frisklivssentralen bidrar til at dine ansatte unngår sykemelding, eller at de kommer seg raskere tilbake i jobb.

Et forebyggende tiltak for å redusere sykefraværet

Frisklivssentralen i Bodø kommune er et tilbud som gir mulighet til å lære om sunne livsstilsvalg med fokus på fysisk trening, kosthold, søvn, alkohol- og snus/røykevaner. 

Målgruppe
Voksne i alder fra 18 til 67, som står i fare for, eller relativt nylig har utviklet livsstilsrealtert sykdom.
 

Henvisende instans
Alt helsepersonell i Bodø kommune kan henvise til oss, ansatte  kan også ta direkte kontakt med oss. Tilbudet regnes derfor som behandling på linje med legehenvisninger. 

Frisklivssentralens tilbud
Deltaker må før oppstart underskrive samarbeidskontrakt som sier noe om at fravær på mer enn 20% uten gyldig grunn fører til bortfall av tilbud.​

Deltageren vil bli fulgt opp av oss i ett år. TIlbudet om minimum tre måneder, maks ni måneder Frisklivstrening. Minimum tre av tolv måneder skal bestå av egentrening. 


Ønsker du mer informasjon om hva Frisklivsresept innebærer, klikk her.