Du er her:

Friskliv Ung

articleimage

Friskliv UNG er et tilbud til foreldre/foresatte som har barn med overkvekt/fedme. Tilbudet består av temamøter (ettermiddagstid) og individuelle samtaler (dagtid).

Målsettingen er å fremme varige endringer av levevaner. I temamøtene tar vi blant annet opp emnene; kosthold, fysisk aktivitet, grensesetting, mestring, motivasjon, selvfølelse, kroppsbilde og voksne som rollemodeller. 

For å delta må barnet ha en ISO KMI over 25 (altså en KMI tilsvarende overvekt eller fedme) og foreldrene/foresatte må være motivert til å delta. 

Tilbudet er gratis, men grunnet begrenset antall plasser i gruppen kan ikke deltakelse i gruppen garanteres.

Ta kontakt med barnets helsesykepleier eller Frisklivssentralen ved spørsmål og/eller for påmelding.

Oppstart med forbehold om nok påmeldte.

Tilbudet er et samarbeid i Bodø Kommune ved Helsesykepleier- og jordmortjenesten, Ergoterapi- og fysioterapitjenesten i Barne- og familieenheten og Frisklivssentralen.

 

sykkeltur

Til høyre under relaterte filer finner du brosjyre og påmeldingsskjema.