Frisklivsresept

articleimage

Målgruppen Tilbudet er for personer i alderen 18-67 år som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle, eller allerede har utviklet sykdom. Det er for eksempel egnet ved sammensatte og langvarige helseutfordringer, ved risiko for frafall fra skole eller arbeidsliv og som en del av et behandlings- og rehabiliteringsforløp.

Deltaker må ønske å gjøre en endring, og kunne delta i gruppe på dagtid to ganger i uka. På sikt er målet å bli selvstendig og oppnå varig endring. 

Deltakere henvises til ett års oppfølging som innebærer:

  • Individuelle helsesamtaler hver tredje måned i ett år. Det utarbeides en plan som omhandler mål om endring av levevaner og gjøres enkle tester på kondisjon og styrke, samt subjektiv måling av selvopplevd helse.
  • Tre-måneders treningsperioder i gruppe med styrke- og kondisjonstrening (inne og ute) to ganger per uke. Treningen er en arena for læring og mestring. Henvist deltaker avgjør i samråd med Frisklivssentralen om deltakelse på treningsgrupper skal foregå 3, 6, eller 9 måneder i løpet av året.
  • Egentreningsperiode: Alle deltakere med frisklivsresept gjennomfører 3 månders egentrening. Hensikten er gjøre seg erfaringer om hvordan det er å stå på egenhånd etter endt resept.
  • Temamøter arrangeres i treningstiden en gang pr. mnd. Møtene tar for seg prosessen rundt endring av levevaner.
  • Prøvetimer arrangeres i treningstiden en gang per mnd. Dette er en introduksjon av eksisterende aktivitetstilbud i Bodø.

 

Henvisning: Fastlege, og annet helsepersonell kan henvise, eller man kan ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.
Pris: kr. 400 for 3 måneders trening.