Du er her:

Gøy ut å gå

I sommermånedene mai - august har Frisklivssentralen og Fysioterapi ved rehabiliteringstjenesten aktivitetstilbud til deg på 65+.

1Vi ønsker å gi tilbud til de som vil opprettholde både balansen og styrken i denne perioden, og til de som synes terskelen for å gå turer alene ute er for høy.

Vi går 1 time i uken der vi har lagt inn 2-5 intervaller i bakken i Rensåsparken, styrketrening og gange på ujevnt underlag (gress, grus, asfalt, trapper o.l.). 

Noen går med krykker, noen med staver og noen går uten hjelpemidler, rullatorer har de måtte parkere ved oppstart av timen. 

 

Klikk her for å komme til henvisningsskjema Rehabiliteringstjenesten.