Hjorthammarlia

hjorthammarlia

PS! Postkassen en plassert i Tjønndalen og ikke øverst i Storlia som visst på kartet!