Du er her:

Kurs i mestring av belastning (KIB)

Kurs i mestring av belastning (KIB) er et kurs der du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv.

header

Hva som oppleves som belastning er individuelt. Eksempler på belastninger kan være lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, tidspress, for mye eller for lite utfordringer, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer, livskriser.

 

HVEM ER KURSET FOR?

Kurset er utarbeidet for voksne som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Tegn på overbelastning kan være stressreaksjoner som muskelspenninger, slitenhet, uro og rastløshet, mindre glede, irritabilitet, nedstemthet, konsentrasjonsvansker, bekymring/grubling og søvnvansker, hodepine og mageproblemer. 

 

HVA GÅR KURSET UT PÅ?

Kurset er basert på kognitiv adferdsteori og forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen. Målet er at kursdeltakerne skal kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil, for å videreutvikle egne mestringsferdigheter.

 

  • Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier.
  • Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede.
  • Det tredje elementet er utfordringer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

 

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset. Hjemmearbeid er en viktig del av kurset.                           

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på ca 2,5 timer per. uke. Det er vanligvis 

8-14 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Kurs i mestring av Belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Kurset koster 600 kr inkl. kursmateriell.

Du kan få henvisning til kurset fra din fastlege/behandler, gjennom annen kontakt med helsetjenesten eller ved å ta direkte kontakt med oss på Frisklivssentralen. Alle må gjennom en forsamtale med kursholder før kursstart, hvor hensikten er å vurdere om kurset er det riktige tilbudet for den enkelte ut fra nåværende situasjon. 

 

Oppstart: vår 2021
Kurstidspunkt alle dager: onsdager kl 12.30 – 15.00.
Sted: Speiderveien 4, 3.etg.
Påmeldingsfrist: 
Kursholder: Maria Grytvik Hartvedt og Bente Nordlie
Kontakt: maria.grytvik.hartvedt@bodo.kommune.no / 75554312