Du er her:

articleimage

Om Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Bodø er en kommunal helsetjeneste som gir veiledning og støtte til de som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn og alkohol. Formålet med Frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom blant de som bor og oppholder seg i kommunen.

Vi retter fokus mot friskressurser for helse og livskvalitet og har tilbud om hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet omfatter individrettede tilbud, kurs og gruppetilbud for å øke fysisk aktivitet, endre kosthold, slutte å snuse eller røyke, bedre søvn og psykisk helse.

Frisklivssentralen er en del av Rehabiliteringstjenesten i Bodø Kommune. Vi samarbeider med andre tjenester i kommunen, og arbeider mot et mål om et godt samarbeid på tvers mellom tjenester, sektorer, nivåer og med private og frivillige aktører. Frisklivssentralen bidrar inn i andre tjenester og etater med kurs og kompetansehevende tiltak.

Vi ønsker å gjøre det enklere for flere å ta helsemessig gode valg.

Ta kontakt med oss for spørsmål