Du er her:

Resultater

articleimage

Resultatene er gode for deltakere som har gjennomført ett års tilbud.

For de første deltakerne som i 2011 hadde gjennomført ett års tilbud gikk gjennomsnittspulsen på 10 min gåtest på tredemølle i snitt gått ned med 8 pulsslag. Det vil si 8 år yngre i fysiologisk alder. Selvopplevd helsetilstand ble samtidig vurdert høyere enn ved oppstart.

For deltakere som i 2012  hadde avsluttet ett års tilbud gikk gjennomsnittspulsen ned med 9 pulsslag. Selvopplevd helsetilstand ble også her vurdert høyere enn ved oppstart. Trenden er at de som følger tilbudet i mer enn et halvt år har best effekt.

Lang oppfølging er svært viktig for å kunne endre vaner til en mer fysisk aktiv livsstil.

Retest ett år etter avsluttet deltakelse desember 2012
Tre av Frisklivssentralens ti første deltakere sa seg villig til å ta retest på tredemølla, ett år etter avsluttet deltakelse. Gjennomsnittspulsen hadde gått ned med hele 21 pulsslag på to år. De har altså blitt 21 år yngre i fysiologisk alder. Selvopplevd helsetilstand ble vurder høyere enn ved oppstart.

Hvert vunnet leveår ble av Helsedirektoratet i 2007 verdsatt til kr 350 000,-. Vedlikehold av resultatene vil ha stor samfunnsøkonomisk gevinst bare ved at tre av ti får til livsstilsendringer.