Du er her:

Snus- og røykeslutt

Har du et snev av lyst til å kaste snusen eller stumpe røyken? Du kan få hjelp flere steder. Ved tilstrekkelig antall deltagere arrangerer frisklivssentralen snus- og røykesluttkurs kurs årlig. Ta kontakt med oss om du ønsker å delta på kurs eller individuell veiledning.

Tips og motivasjon for å stumpe røyken eller kaste snusen:

 

 

røykeslutt

 

Trykk på bildet å se hvilke helsegevinster du får kort tid etter røykeslutt