Du er her:

Sommer Sammen 2019

articleimage

Vi takker for fine dager og turer sammen med hele gjengen som deltar på Sommer Sammen. Så ser vi frem til nye turer under Sommer Sammen 2020!

Sommer Sammen ble første gang arrangert i 1993, da i regi av Symra dagsenter.  Målet med prosjektet var å tilrettelegge er ferietilbud/ aktiviteter for psykisk utviklingshemmede i Bodø. Aktiv Hverdag tok over tilbudet fra ca. 1998.

I dag er det 4 uker (20 dager) med aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne som arrangeres i juni/juli. Gjennom de fire ukene legges det opp til et variert aktivitetstilbud, tilrettelagt så godt som mulig for funksjonsnedsettelsene som deltagerne måtte ha.

Vi har de siste årene hatt nærmere 80 deltagere innom i løpet av de fire ukene, noen er med hver eneste dag, men andre er med på noen få dager.

Det legges opp til at arrangementet skal være lavterskel, det vil si at alle skal kunne delta og det skal ikke være så kostbart. Om man er med på alle dagene har prisen vært ca. 1000 kroner. Dette kommer an på hvilke aktiviteter man legger opp til.