Du er her:

Prosjekt sykelig overvekt

Frisklivssentralen veileder og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn eller alkohol. Tilbudet består av individuelle samtaler, temamøter og gruppetrening. Dette tilbudet er spesielt tilpasset personer med sykelig overvekt. Vi har tar inn deltakere frem til 31.04.19.

Målgruppen er voksne i alderen 18-67 år som har Kroppsmasseindeks(KMI) over 40, eller KMI over eller lik 35 med fedmerelatert følgesykdom: Diabetes type 2, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, hjerte- og karsykdom, søvnapné, PCOS(polycystis overiesyndrom), belasningsliderser med alvorlig funksjonsnedsettelse. Deltaker må ønske å gjøre en endring, og kunne delta i gruppe på dagtid to ganger i uka. På sikt er målet å bli selvstendig og oppnå varig endring. 

Deltakere henviser til 1,5 års oppfølging som innebærer: 

6 måneders deltakelse i prosjektet før 1 år oppfølging på frisklivsresept. For å se forløpet på frisklivsresept klikk her.

Deltakelse i prosjektet innebærer:

  • 6 Individuelle helsesamtaler: En forsamtale, så 5 helsesamtaler fordelt over 6 md.  Det utarbeides en individuell plan som omhandler mål om endring av levevaner og gjøres enkle tester på kondisjon og styrke, samt subjektiv måling av helserelatert livskvalitet.
  • 4 Telefonoppfølginger: i tidsrommet mellom de individuelle helesamtalene.
  • 6 månders treningsperiode: i gruppe med styrke- og kondisjonstrening (inne og ute) to ganger per uke. Treningen er en arena for læring og mestring. 
  • Temamøter tar for seg prosessen rundt endring av levevaner og er spesielt tilpasset personer med sykelig overvekt. Det legges opp til 5 møter før sommeren og 3 møter etter sommeren. 

Henvisning: Fastlege, og annet helsepersonell kan henvise, eller man kan ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.
Pris: kr. 400 per 3 måneder.

 

 

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med Fysioterapeut Markus Ryeng Fosseli per tlf: 90 96 49 05 / 755 54 732 eller per epost.